energia biomassa2023-12-29T11:39:11+00:00

QUÈ ÉS LA BIOMASSA?

La biomassa és una energia renovable procedent de l’aprofitament de la matèria orgànica i inorgànica formada en algun procés biològic o mecànic, generalment, de les substàncies que constitueixen els éssers vius (plantes, ésser humà, animals, entre altres). La biomassa per a ús tèrmic és tota matèria orgànica susceptible a la seva combustió de manera eficient i neta.

Oportunitat de biomassa

El 60% de la península Ibèrica és massa forestal. El procés de neteja i manteniment dels boscos genera quantitats molt importants de biomassa, totalment utilitzable en equips de producció de calor. Per tant, l’ús de la biomassa suposa mantenir els boscos autòctons, la creació de llocs de treball i la independència dels preus dels combustibles fòssils.

Balanç de CO2 neutre

El cicle de la biomassa es pot considerar com a neutre en tèrmit d’emissions de CO₂, component que absorbeixen els plantis durant el seu creixement. Per tant, tot el CO₂ emès en l’ús energètic de la biomassa no contribueix a l’increment del seu percentatge a l’atmosfera, ajudant a reduir l’efecte hivernacle i a evitar el canvi climàtic continu.

Projectes Destacats

Projectes Destacats

Go to Top