energia biogàs2023-12-29T11:54:09+00:00

QUÈ ÉS EL BIOGÀS?

El Biogàs és, com el seu nom indica, un gas combustible que es genera per les reaccions de biodegradació de la matèria orgànica.

El Biogàs té aprofitaments tèrmics i elèctrics a partir del tractament d’aigües residuals, restes sòlides urbanes, residus industrials, ramaders, agrícoles i de la indústria agroalimentària.

Podem dir que qualsevol mena de deixalla de matèria orgànica és susceptible de ser transformada en energia, a través de la seva prèvia transformació en biogàs.

Som instal·ladors

El sector del Biogàs a Espanya s’està movent i a Europa s’està consolidant, el potencial d’aquest Recurs Renovable és molt alt.
AGILE DP, empresa d’instal·lacions generals amb amplis coneixements en Instal·lacions Elèctriques, Sistemes de Bombament, Xarxes de distribució i Instal·lacions de Gas i en col·laboració amb empreses explotadores de Biogàs d’àmbit nacional i europeu, ofereix els seus serveis per a la realització, execució i manteniment d’instal·lacions de plantes de Biogàs.

Projectes Destacats

Projectes Destacats

Go to Top