Projectes2024-02-26T08:10:47+00:00
Ecuador

Projecte valorització relave sector miner

Lleida

Planta de producció de biogàs

Barcelona

Projecte gasificació biomassa per aprofitament tèrmic

Igualada

Projecte valorització escòries

Arabia

Projecte instal·lació industria paperera

Mèxic

Ampliació fabrica paper

Turkia

Projecte instal·lació industria paperera

Go to Top